Ochrona prywatności i danych osobowych klientów

Niepełne lub niejasne informacje dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych to błąd prawny w regulaminie sklepu. Polega na braku zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak Ustawa o ochronie danych osobowych, RODO, Ustawa o prawach konsumenta.

Niepełne lub niejasne informacje dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych mogą prowadzić do negatywnych konsekwencji. Organy nadzorcze mogą nałożyć sankcję na przedsiębiorstwo nieprzestrzegające zasad zawartych w powyższych przepisach. Klienci mogą zacząć postrzegać firmę jako nierzetelną i niegodną zaufania. Dodatkowo spory sądowe także mogą wszczynać zaniedbani klienci.

Najczęstsze braki lub niedopatrzenia informacyjne:

Dlatego też, jasna i zrozumiała polityka prywatności jest niezbędna dla zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa użytkowników w Internecie. Podajemy listę najczęstszych niedopatrzeń informacyjnych wraz z komentarzem do czego może to doprowadzić.

 1. Cele przetwarzania danych i sposób przetwarzania danych,
  Jeśli użytkownicy nie wiedzą, jakie informacje o nich są zbierane i jak są wykorzystywane, mogą być narażeni na ujawnienie swoich poufnych danych. Najczęściej zagrożone są adres e-mail, hasło, numer telefonu, karta kredytowa itp.
 2. Informacja kto będzie miał dostęp do danych,
  Firmy, które nie ujawniają w jasny sposób, jakie informacje są zbierane i w jaki sposób są wykorzystywane, mogą łatwo handlować danymi użytkowników z firmami zewnętrznymi.
 3. Jakie prawa ma konsument w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych,
  Brak informacji o polityce prywatności może prowadzić do naruszenia prywatności użytkowników, na przykład poprzez śledzenie działań użytkowników w sieci, lokalizację urządzeń, historię przeglądania itp.
 4. Informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy,
  Brak jasnej polityki prywatności może także prowadzić do zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników. Nie uregulowane kwestie to przepustka do łatwiejszego hakerowania kont lub kradzieży tożsamości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *