Czego NIE pisać w regulaminie sklepu internetowego

Wiadomym jest, że regulamin sklepu internetowego jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich przedsiębiorców w e-commerce. Dobrze sformułowane zasady określają funkcjonowanie sklepu, warunki sprzedaży oraz odpowiedzialność za błędy. Regulamin sklepu internetowego jest obowiązkowym dokumentem a jego treść musi być zgodna z obowiązującym prawem. Używanie zakazanych treści w regulaminie prowadzi do lawiny konsekwencji m.in. grozi sankcjami ze strony organów nadzoru. Zwiększa prawdopodobieństwo nieporozumień pomiędzy sklepem a konsumentem oraz może doprowadzić do utraty zaufania klientów.

Rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK

Rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK, jest prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Organ ten publikuję listę zapisów, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i naruszają prawa konsumentów. Głównym celem rejestru jest ujednolicenie stosowania prawa i ułatwienie konsumentom identyfikacji nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedsiębiorców.

Zarejestrowane klauzule w UOKiK nie mogą znajdować zastosowania w regulaminach sklepów internetowych. Ich implementację traktuje się jako naruszenie prawa, które może skutkować poważnymi konsekwencjami prawny, takimi jak na przykład nałożenie kar finansowych. Ponadto, postanowienia uznane za niedozwolone są rejestrowane na „listę klauzul niedozwolonych” wraz z danymi ich autorów. Obecność na tej liście istotnie obniża renomę marki oraz wiarygodność firmy.

Najbardziej popularne klauzule niedozwolone

Z wieloletnich naszych obserwacji wynika, że aktualizacja rejestru zachodzi regularnie i obejmuje różnorodne klauzule. Najczęściej na liście pojawiają się zapisy jak ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy, podwyższanie kosztów zwrotu produktów, uzależnianie prawa do zwrotu od spełnienia warunków, niedozwolone warunki gwarancji oraz rękojmi, itp.

Przedstawiamy najczęściej występujące klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych:

  1. Ograniczanie lub wykluczanie odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru:
    Używanie stwierdzeń o braku odpowiedzialności za wady towaru lub że jest się od tej odpowiedzialności jakkolwiek ograniczonym. Zapisy o tej treści są sprzeczne z Ustawą o prawach konsumenta, która zobowiązuje sprzedawców do odpowiadania za wadliwy towar bez dodatkowych kosztów dla konsumenta.
  2. Ograniczenie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy:
    Ograniczanie lub wykluczanie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zakupu. Taki zapis jest niezgodny z Ustawą o prawach konsumenta, która gwarantuje konsumentom prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia.
  3. Brak jasnych i zrozumiałych informacji o cenie towaru i kosztach dostawy:
    Klauzule te dotyczą niejasnych lub niepełnych informacji o cenie towaru i kosztach dostawy, co może prowadzić do nieporozumień i wątpliwości co do finalnej ceny zakupu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *